Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė patvirtino Pedagogų etikos kodeksą

2018.06.12

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. V-561 patvirtintas PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSAS. Pedagogų etikos kodekse nustatomi pagrindiniai pedagoginių darbuotojų ir laisvųjų mokytojų profesinės etikos reikalavimai ir įsipareigojimai siekti etiško ir profesionalaus elgesio su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais) ir kitais šeimos nariais, kolegomis ir bendruomene. Dokumentą rasite adresu https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f418f4806d4411e8bbc2876081bf7fb5


Atgal