Kviečiame dalyvauti Mokyklų edukacinių erdvių konkurse!

2018.02.22

Kaišiadorių rajono savivaldybė kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru skelbia Mokyklų edukacinių erdvių konkursą. Konkurso tikslas – aktyvinti mokyklų edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką jų naudojimą ugdymo(si) procesui organizuoti, įtraukiant į veiklas mokyklos bendruomenę. Konkurse gali dalyvauti ikimokyklinio ugdymo mokyklos, bendrojo ugdymo mokyklos, išskyrus suaugusiųjų mokyklas, profesinio mokymo įstaigos, neformaliojo vaikų švietimo mokyklos.

Konkursas organizuojamas 2018 m. kovo – rugsėjo mėnesiais dviejuose lygmenyse: savivaldybės lygmuo – iki gegužės 14 d. ir nacionalinis lygmuo – iki rugpjūčio 31 d.

Kviečiame mokyklas dalyvauti konkurse (nuostatus rasite čia), įsivertinti savo edukacinės erdves ir atsiųsti įsivertinimo formas (A kategorijos mokyklai, B kategorijos mokyklai) iki balandžio 3 d. adresu Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Katedros g. 4, Kaišiadorys. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Č. Nevieros įsakymu sudaryta vertinimo komisija (rasite čia) įvertins atsiųstus mokyklų įsivertinimus, aplankys konkursui pateiktas edukacines erdves ir pateiks nacionalinei komisijai ne daugiau, nei 5 geriausias mokyklas.

Informacija telefonu (8 346) 20 463 arba el. paštu rita.janusaityte@kaisiadorys.lt.


Atgal