Įsibėgėja ilgalaikiai mokymai

2019.06.05

Kaišiadorių rajono pedagogai  2019 06 03 dalyvavo pirmajame  ilgalaikės 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programos „Įsivertinimas, skatinantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą (įsivertinimo metodų įvairovė ir tikslingumas)“ susitikime. Programos metu bus mokomasi kolegialiai, remiantis dalyvių profesine patirtimi, dalinantis gerąja praktika, derinant teorines žinias ir praktinius įgūdžius, atsižvelgiant į programos dalyvių poreikius, siūlymus.

Mokymuose ketina dalyvauti 15 įvairių švietimo įstaigų pedagogų, kurie tobulins gebėjimą taikyti vaikų pasiekimų ir pažangos įsivertinimo metodus. Tai svarbi veikla ugdymo procese, padedanti ugdyti vaikų savarankiškumą ir atsakomybę bei siekti pažangos. Todėl ketinama, kaip teigiama „Geros mokyklos koncepcijoje“,  mokytis su kitais ir iš kitų: „stebint kolegų pamokas, drauge studijuojant įvairius šaltinius, dalinantis patirtimi, atradimais, sumanymais ir kūriniais, dirbant su kolegomis“.

Kad mokymasis būtų sėkmingas, pedagogai pirmiausiai išsakė savo lūkesčius, susitarė dėl darbo principų, laiko, numatė kito susitikimo rugsėjo mėn. temas ir veiklas, aptarė skaitytiną literatūrą.  Nepaisant to, kad mokytojai dėsto skirtingus dalykus skirtingo amžiaus vaikams nuo pradinukų iki gimnazistų, dirba skirtingo tipo švietimo įstaigose (neformaliojo švietimo ir bendrojo ugdymo mokyklose), yra pasirengę kūrybiškai taikyti kolegų patyrimą ir pasidalinti savo profesine patirtimi.

Gintarė Juzukonienė, KŠSPC NŠS metodininkė

 


Atgal