Prasidėjo mokymai pagal programą „ĮSIVERTINIMAS, UGDANTIS VAIKO ATSAKOMYBĘ IR SAVARANKIŠKUMĄ“

2019.05.31

Gegužės 30 d. prasidėjo ilgalaikiai (40 akad. val.) mokymai, skirti Kaišiadorių rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogams. Kvalifikacijos tobulinimo programą „ĮSIVERTINIMAS, UGDANTIS VAIKO ATSAKOMYBĘ IR SAVARANKIŠKUMĄ (ikimokyklinio amžiaus vaikų pažangos pamatavimas)“ pasirinko 20 motyvuotų, mokymosi tikslų siekiančių ir ketinančių pasidalinti profesine patirtimi dalyvių.

Mokymų pradžioje buvo išsakyti lūkesčiai, diskutuota apie programos tikslus, kolegialaus mokymosi principus. Paaiškėjo, kad grupę vienija bendras tikslas – sužinoti, išmokti, dalintis ir, svarbiausia, žinias ir įgūdžius pritaikyti praktiškai.

Vėliau buvo aptarti organizaciniai dalykai – susitikimų laikas, darbo pobūdis, valandų paskirstymas darbui bei programos turinys. Dalis dalyvių savanoriškai pasirinko namų darbus kitam susitikimui, kuris vyks birželio 26 d. Jo metu bus analizuojama Geros mokyklos koncepcija, mokymosi paradigma ir nagrinėjami veiklos sėkmę reglamentuojantys veiksniai.

Linkime visiems dalyviams sėkmės tobulinant kvalifikaciją ikimokyklinio amžiaus vaikų pažangos pamatavimo srityje!

Modesta Bartkutė, KŠSPC Neformaliojo švietimo skyriaus metodininkė


Atgal