Kviečiame Kaišiadorių rajono pedagogus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo programoje „Įsivertinimas, skatinantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą“

2019.05.14

Kviečiame 2019 m. gegužės 30 d. – gruodžio 30 d. Kaišiadorių rajono pedagogus dalyvauti ilgalaikėje kvalifikacijos tobulinimo programoje „Įsivertinimas, skatinantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą“, suderinus dalyvavimo galimybę su įstaigos vadovu ir pasirenkant vieną iš keturių siūlomų modulių:

  1. „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pažangos pamatavimas“. Modulis skirtas ikimokyklinio ugdymo pedagogams. Jame gali dalyvauti po 3 pedagogus iš lopšelių-darželių „Spindulys“ ir „Žvaigždutė“, po 1-2 pedagogus iš kitų Kaišiadorių rajono lopšelių-darželių ir iš mokyklų-darželių. Temos: pasiekimai ir pažanga, jų pamatavimas, vertinimo būdai, įsivertinimas, refleksija. Pirmas susitikimas – 2019.05.30 13 val.
  2. „Įsivertinimo metodų įvairovė ir tikslingumas“. Modulis skirtas bendrojo ugdymo pedagogams (po 1 pedagogą iš Žaslių, Palomenės, Pravieniškių S. Tijūnaičio pagrindinių mokyklų, Paparčių mokyklos-daugiafunkcio centro, Šv. Faustinos mokyklos, Kaišiadorių meno mokyklos, KŠSPC Sportinio ugdymo skyriaus ir mokyklų-darželių, po 2 pedagogus iš A. Brazausko, Rumšiškių A. Baranausko, Kruonio, Žiežmarių gimnazijų ir Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos, 3 pedagogai iš Vaclovo Giržado progimnazijos). Temos: įsivertinimas kaip savivoka, dialogas įsivertinant, įsivertinimo metodai, jų pasirinkimas ir taikymas, refleksija. Pirmas susitikimas – 2019.06.03 13 val.
  3. „Pamokos uždavinys, vertinimo ir įsivertinimo kriterijai“. Modulis skirtas bendrojo ugdymo pedagogams (po 1 pedagogą iš Žaslių, Palomenės, Pravieniškių S. Tijūnaičio pagrindinių mokyklų, Paparčių mokyklos-daugiafunkcio centro, Šv. Faustinos mokyklos, Kaišiadorių meno mokyklos, KŠSPC Sportinio ugdymo skyriaus ir mokyklų-darželių, po 2 pedagogus iš A. Brazausko, Rumšiškių A. Baranausko, Kruonio, Žiežmarių gimnazijų ir Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos, 3 pedagogai iš Vaclovo Giržado progimnazijos). Temos: pamokos uždavinio formulavimas, uždavinio ir rezultatų apibendrinimo dermė, vertinimo ir įsivertinimo kriterijai, grįžtamasis ryšys ir refleksija. Pirmas dalyvių susitikimas – 2019.06.04 13 val.
  4. „Duomenų analizė ir panaudojimas ugdymui“. Modulis skirtas Kaišiadorių rajono švietimo pokyčių inicijavimo grupės nariams. Temos: duomenų rinkimas, analizė, panaudojimas veiklos planavimui, refleksija. Pirmas susitikimas – 2019.06.06 13 val.

Vienas ir tas pats pedagogas gali dalyvauti tik viename modulyje. Sutikdamas dalyvauti programoje kiekvienas dalyvis įsipareigoja prisidėti prie programos įgyvendinimo dalindamasis savo profesine patirtimi. Programos metu bus mokomasi kolegialiai, remiantis dalyvių profesine patirtimi, dalinantis gerąja praktika, derinant teorines žinias ir praktinius įgūdžius. Dėl mokymosi formų, eigos, laiko bus tariamasi programos pradžioje ir koreguojama jos įgyvendinimo metu.

Modulio pradžia – gegužės/birželio mėnesį, pabaiga – gruodžio mėnesį. Vieno modulio trukmė – 40 val. (preliminariai planuojama: 2 val. – įvadas, programos pristatymas, aptarimas, susitarimai; 20 val. – auditorinis darbas; 6 val. – atviros pamokos/veiklos ar jų fragmentų stebėjimas ir aptarimas; 6 val. – kvalifikacijos tobulinimo seminaras arba edukacinė išvyka (pagal poreikį); 4 val. – savarankiškas darbas; 2 val. – kvalifikacijos tobulinimo rezultatų vertinimas ir įsivertinimas).

Programa finansuojama Kaišiadorių rajono savivaldybės lėšomis, dalyviams užsiėmimai nemokami. Bus išduodami Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centro pažymėjimai.

Užsiėmimai vyks KŠSPC Neformaliojo švietimo skyriuje (Kęstučio g. 22, Kaišiadorys).

Į modulius prašome registruotis elektroninėje sistemoje semiplius.lt iki 2019 m. gegužės 27 d.


Atgal