Naujienos

2019-01-02

Mieli kolegos, primename, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. į mūsų Centro organizuojamus kvalifikacijos tobulinimo ir gerosios patirties sklaidos renginius privaloma registruotis TIK NAUDOJANTIS SEMIPLIUS SISTEMA. Pirmą kartą... plačiau»


2018-12-06

Su Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu galite susipažinti adresu https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2a887310f70611e89fcaa4a4a9822176


2018-12-04

Mieli kolegos, nuo 2019 m. sausio 1 d. į mūsų Centro organizuojamus kvalifikacijos tobulinimo ir gerosios patirties sklaidos renginius galėsite registruotis TIK NAUDODAMIESI SEMIPLIUS SISTEMA. Pirmą kartą jungiantis... plačiau»


2018-09-17

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kviečia mokytis karjeros specialistus. Vyks du seminarai: Mokymai mokyklų karjeros specialistams “Grįžtamojo ryšio žaidimas – metodinė priemonė ugdymo karjerai... plačiau»


2018-09-07

2018 rugsėjo 13 d. 15 val. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija kviečia į internetinį seminarą (vebinarą) „Mokėjimo mokytis įsivertinimo instrumentas“. Seminare bus pristatytas Erasmus + projekto „Įkvepiantis mokėjimo... plačiau»


2018-06-26

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO ĮSAKYMAS  DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2007 M. KOVO 29 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-555 „DĖL reikalavimų MOKYTOJŲ KOMPIUTERINIO raštingumo programoms patvirtinimo“... plačiau»


2018-03-12

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti mokymuose, informuoja mokyklos vadovą ir, gavę pritarimą, užpildo paraišką. Paraiškos turi būti užpildytos iki 2018 m. kovo 23 d. Mokymai vyks pagal šias... plačiau»