Naujienos

2019-09-13

Rugsėjo 9 d. 13 val. įvyko antrasis ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pažangos pamatavimas“ užsiėmimas. Jo metu Žaslių lopšelio-darželio „Žaliasis klevelis“ pedagogės Jurgita... plačiau»


2019-06-05

Kaišiadorių rajono pedagogai  2019 06 03 dalyvavo pirmajame  ilgalaikės 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programos „Įsivertinimas, skatinantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą (įsivertinimo metodų įvairovė ir tikslingumas)“ susitikime.... plačiau»


2019-05-31

Gegužės 30 d. prasidėjo ilgalaikiai (40 akad. val.) mokymai, skirti Kaišiadorių rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogams. Kvalifikacijos tobulinimo programą „ĮSIVERTINIMAS, UGDANTIS VAIKO ATSAKOMYBĘ IR SAVARANKIŠKUMĄ (ikimokyklinio... plačiau»


2019-05-14

Kviečiame 2019 m. gegužės 30 d. – gruodžio 30 d. Kaišiadorių rajono pedagogus dalyvauti ilgalaikėje kvalifikacijos tobulinimo programoje „Įsivertinimas, skatinantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą“, suderinus dalyvavimo galimybę su įstaigos... plačiau»


2019-05-14

Kviečiame į 6 akad. val. seminarą „PROGRAMA „eTWINNING“ – MOKYKLŲ BENDRADARBIAVIMUI. VIRTUALAUS PROJEKTO RENGIMAS: PARTNERIŲ PAIEŠKA, PARAIŠKOS PILDYMAS IR ĮGYVENDINIMAS“, skirtą pradinio ugdymo pedagogams. Data... plačiau»


2019-05-09

Patvirtinta ir registruota Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre institucinio lygio programa „Vertinimas ir įsivertinimas matematikos ir informacinių technologijų pamokose kaip mokinio individualią pažangą skatinantis... plačiau»


2019-03-30

Seminaras pagal 8 val. kvalifikacijos tobulinimo programą yra  skirtas muzikos, pradinių klasių, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogams. Lektorė Renata Gvildienė, Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos... plačiau»