Naujienos

2019-05-14

Kviečiame 2019 m. gegužės 30 d. – gruodžio 30 d. Kaišiadorių rajono pedagogus dalyvauti ilgalaikėje kvalifikacijos tobulinimo programoje „Įsivertinimas, skatinantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą“, suderinus dalyvavimo galimybę su įstaigos... plačiau»


2019-05-14

Kviečiame į 6 akad. val. seminarą „PROGRAMA „eTWINNING“ – MOKYKLŲ BENDRADARBIAVIMUI. VIRTUALAUS PROJEKTO RENGIMAS: PARTNERIŲ PAIEŠKA, PARAIŠKOS PILDYMAS IR ĮGYVENDINIMAS“, skirtą pradinio ugdymo pedagogams. Data... plačiau»


2019-05-09

Patvirtinta ir registruota Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre institucinio lygio programa „Vertinimas ir įsivertinimas matematikos ir informacinių technologijų pamokose kaip mokinio individualią pažangą skatinantis... plačiau»


2019-03-30

Seminaras pagal 8 val. kvalifikacijos tobulinimo programą yra  skirtas muzikos, pradinių klasių, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogams. Lektorė Renata Gvildienė, Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos... plačiau»


2019-03-08

Edukatoriai.lt kviečia į klasių vadovų konferenciją „Klasė be kampų“, kuri vyks š. m. kovo 26 d., Kėdainių arenoje (J. Basanavičiaus g. 1 a), Kėdainiuose. „Klasė be kampų” – išskirtinio formato konferencija, susidedanti iš dviejų... plačiau»


2019-01-02

Mieli kolegos, primename, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. į mūsų Centro organizuojamus kvalifikacijos tobulinimo ir gerosios patirties sklaidos renginius privaloma registruotis TIK NAUDOJANTIS SEMIPLIUS SISTEMA. Pirmą kartą... plačiau»


2018-12-06

Su Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu galite susipažinti adresu https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2a887310f70611e89fcaa4a4a9822176