Trečiojo amžiaus universitetas


Kaišiadorių rajono trečiojo amžiaus universiteto programos nuostatai

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa 2020 - 2021 m.m. 

Kaišiadorių trečiojo amžiaus universiteto TAU taryba:

Teresė Kazlauskienė, rektorė

Algirdas Kazlauskas

Elena Chanina

Gražina Kazanavičienė

Janina Bičkauskienė

Jonas Katkevičius

Julijana Malinauskienė

Juzefa Balnienė

Nijolė Celiešiūtė

Tatjana Prakapienė

Valė Kurgonienė

Vytautas Juras