Trečiojo amžiaus universitetas


Kaišiadorių rajono trečiojo amžiaus universiteto programos nuostatai

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa „Kaišiadorių trečiojo amžiaus universitetas“

TAU taryba

Teresė Kazlauskienė, rektorė

Algirdas Kazlauskas

Elena Chanina

Gražina Kazanavičienė

Janina Bičkauskienė

Jonas Katkevičius

Julijana Malinauskienė

Juzefa Balnienė

Nijolė Celiešiūtė

Tatjana Prakapienė

Valė Kurgonienė

Vytautas Juras

 

2019 - 2020 m. m. I pusmečio studijos
2019 - 2020 m. m. II pusmečio studijos