Kviečiame dalyvauti KŠSPC Neformaliojo švietimo skyriaus 2019 m. balandžio mėnesio renginiuose

2019.04.05

2019 METŲ BALANDŽIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO SKYRIUS

Kęstučio g. 22, Kaišiadorys

Tel. (8 346) 60922

Dėmesio! Naudojame elektroninę registravimosi į renginius sistemą SEMIPLIUS.

Pirmą kartą jungiantis rekomenduojame susipažinti su NAUDOJIMOSI RENGINIŲ REGISTRACIJOS SISTEMOS „SEMIPLIUS“ TAISYKLĖMIS (rasite adresu https://semiplius.lt/Pagalba/taisykles).

Konsultacijos prisijungimo klausimais teikiamos tel. 8 686 29670 ir el. paštu skaidrei@gmail.com

 

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

 

Data

Plano priemonė

Vieta

Atsakingas asmuo

Balandžio 1 d.

17 val.

 

Seminaras pagal 6 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Velykiniai dirbiniai iš gamtinių medžiagų: verbos ir šiaudiniai dirbiniai“. Lektorė Jurgita Treinytė. Dalyvio mokestis – 2 Eur. Registracija elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt iki balandžio 1 d.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas.

Rumšiškių KC

Pravieniškių skyrius

A. Taparauskienė

Balandžio 3 d.

14 val.

Vaikų turizmo renginių vadovų mokymai. Lektorė Birutė Aleksandravičienė. Kaina asmeniui - 10 Eur. Dalyvių registracija sistemoje http://www.semiplius.lt.

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

M. Bartkutė

Balandžio 5 d.

10.30 val.

Seminaras pagal 6 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Individualios mokinių pažangos stebėjimo, pokyčių fiksavimo bei pasiekimų vertinimo pamokose praktika, siekiant mokinių geresnių mokymo(si) rezultatų“. Lektorius Vincas Tamašauskas. Registracija elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt iki balandžio 4 d.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 1. Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas.

Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla

A. Taparauskienė

Balandžio 10 d.

9.30 val.

Projekto „Lyderių laikas 3“ Kaišiadorių rajone baigiamoji konferencija „Įsivertinimas, ugdantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą“. Dalyvavimas su kvietimais.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 1. Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas.

Bačkonių konferencijų

centras

G. Juzukonienė

Balandžio 15 d.

13 val.

Seminaras logopedams pagal 6 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą ,,Supažindinimas su logopedinio masažo technika šalinant dizartrijas“. Lektorė Eglutė Šliauterienė. Dalyvių registracija į seminarą iki balandžio 12 d. elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas

Vilniaus Šilo mokykla,

Lakštingalų g. 8,

Vilnius

S. Kriugždienė

Balandžio 17 d.

10 val.

Paskaita „Korupcijos apraiškos visuomenėje ir antikorupciniai veiksmai“, skirta ugdymo, kultūros įstaigų vadovams, asmenims, atsakingiems už korupcijos prevenciją įstaigose 

Kaišiadorių rajono savivaldybės didžiojoje salėje

A. Taparauskienė

Balandžio 23 d.

10 val.

Seminaras pagal 8 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Aktyvieji mokymo(si) metodai bendrajame muzikiniame ugdyme“. Lektorė Renata Gvildienė. Dalyvio mokestis – 2 Eur. Registracija elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt iki balandžio 19 d.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas.

Kaišiadorių r. Rumšiškių

A. Baranausko gimnazija

A. Taparauskienė

Balandžio 23 d.

10 val.

Seminaras pagal 6 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Streso ir įtampos valdymas“. Lektorius Evaldas Karmaza. Dalyvio mokestis – 2 Eur. Registracija elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt iki balandžio 19 d.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas.

Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla

A. Taparauskienė

Balandžio 23 d.

10 val.

Kaišiadorių visuomenės sveikatos biuro projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje“. Seminaras Rumšiškių A. Baranausko gimnazijos ir Rumšiškių lopšelio-darželio pedagogams pagal 8 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Sveikos gyvensenos skatinimas“. Lektorius Marius Lasinskas. Dalyvio mokestis - 2 Eur.  Registracija elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt iki balandžio 23 d.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas.

Kaišiadorių r. Rumšiškių lopšelis-darželis

A. Taparauskienė

Balandžio 23 d.

10 val.

Kaišiadorių visuomenės sveikatos biuro projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje“. Seminaras Pravieniškių S. Tijūnaičio pagrindinės mokyklos ir Pravieniškių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ pedagogams pagal 8 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Sveikos gyvensenos skatinimas“. Lektorius Laimontas Rakauskas. Dalyvio mokestis - 2 Eur.  Registracija elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt iki balandžio 23 d.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas.

Kaišiadorių r. Pravieniškių

S. Tijūnaičio pagrindinė mokykla

A. Taparauskienė

Balandžio 23 d.

10 val.

Seminaras pagal 6 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Skaitmeninis turinys pradiniame ir pagrindiniame ugdyme“. Lektorė Alvida Lozdienė. Grupė suformuota. Dalyvio mokestis – 2 Eur. Registracija elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt iki balandžio 19 d.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3.1. Profesinis pedagogų skaitmeninis raštingumas.

Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinė mokykla

G. Juzukonienė

Balandžio 24 d.

9 val.

Seminaras pagal 8 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Problemų sprendimu grįstas ugdymas“. Lektorės Alma Balnienė,

Renata Zakarienė. Grupė suformuota. Dalyvio mokestis – 2 Eur. Registracija elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt iki balandžio 23 d.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas.

Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinė mokykla

G. Juzukonienė

Balandžio 24 d.

10 val.

Kaišiadorių visuomenės sveikatos biuro projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje“. Seminaras pagal 8 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Sveikos gyvensenos skatinimas“. Lektorius Marius Lasinskas. Dalyvio mokestis - 2 Eur.  Registracija elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt iki balandžio 24 d.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas.

Kaišiadorių r. Kruonio gimnazija

A. Taparauskienė

Balandžio 24 d.

10 val.

Kaišiadorių visuomenės sveikatos biuro projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje“. Seminaras pagal 8 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Sveikos gyvensenos skatinimas“. Lektorius Laimontas Rakauskas. Dalyvio mokestis - 2 Eur.  Registracija elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt iki balandžio 24 d.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas.

Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija

A. Taparauskienė

Balandžio 25 d.

9 val.

Seminaras pagal 24 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Socialinis ir emocinis ugdymas“ (II dalis). Lektorė Loreta Kaltauskienė. Grupė suformuota.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 1.3. Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas.

Kaišiadorių r. Paparčių mokykla-daugiafunkcis centras

G. Juzukonienė

Balandžio 25 d.

10 val.

Seminaras pagal 6 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Motyvacijos skatinimas dirbant su suaugusiais“. Seminarą veda lektorių grupė. Dalyvio mokestis - 2 Eur. Registracija elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt iki balandžio 25 d.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 2.3. Pedagoginio personalo veiksmingumo didinimo priemonės.

Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla

A. Taparauskienė

Balandžio 25 d.

13 val.

Seminaras ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams pagal 6 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „10 būdų kūrybingam raidžių ir skaičių mokymuisi“. Lektorė Ilona Bakšė – Bumblauskienė. Kaina priklausys nuo dalyvių skaičiaus. Dalyvių registracija į seminarą elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt iki balandžio 22 d.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

M. Bartkutė

Visą mėnesį. Susitarus individualiai

Konsultavimas dėl registravimosi elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt Kreiptis tel. 8 686 29670 arba el. p. skaidrei@gmail.com

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

S. Kriugždienė

 

 

NSŠ, PROGRAMA „KAIŠIADORIŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS“

 

 

Balandžio 2 d.

17 val.

Paskaita „Nauji Kaišiadorių istorijos kontūrai. Lietuvos Nepriklausomybės kovos: Žaslių kautynės 1919-04-02“ Rumšiškių skyriaus studentams.

Lektorius Vytautas Budvytis, Kaišiadorių muziejaus muziejininkas

Rumšiškių kultūros centras

G. Valkavičienė

Balandžio 3, 9, 16, 23, 30 d.

9 val.

TAU dailės studijos užsiėmimai

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

K. Dzeventlauskienė

Balandžio 7 d.

Kaišiadorių TAU studentų išvyka – kruizas Baltijos jūra.

Ryga-Skokholmas-Jūrmala

G. Valkavičienė

Balandžio 11 d.

10val.

Paskaita „Nauji Kaišiadorių istorijos kontūrai. Lietuvos Nepriklausomybės kovos: Žaslių kautynės 1919-04-02“ Žaslių skyriaus studentams.

Lektorius Vytautas Budvytis, Kaišiadorių muziejaus muziejininkas   

Žaslių kultūros centras

G. Valkavičienė

Balandžio 12 d.

10 val.

Paskaita psichologijos tema. Lektorius K. Kaminskas

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

G. Valkavičienė

Balandžio 17 d.

17 val.

Paskaita „Liūdesio ir nevilties spalvos (gyvenimas – šviesių ir tamsių spalvų derinys)“ Rumšiškių skyriaus studentams.

Lektorė Ona Gylytė, psichologė

Rumšiškių kultūros centras

G. Valkavičienė

Balandžio 19 d.

10 val.

Paskaita „Du senėjimo keliai“ Kaišiadorių skyriaus studentams.

Lektorė Irena Pranskevičiūtė, konsultantė, koučerė

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

G. Valkavičienė

Balandžio 25 d.

10 val.

Paskaita „Rėmeliai – ką apie juos verta žinoti. Paveikslų, fotografijų rėminimo principai“  Žaslių  skyriaus studentams.

Lektorius Rolandas Kriugžda, UAB Savex didmeninės prekybos vadovas

Žaslių kultūros centras

G. Valkavičienė

Balandžio 26 d.

10 val.

Paskaita „Nauji Kaišiadorių istorijos kontūrai. Lietuvos Nepriklausomybės kovos: Žaslių kautynės 1919-04-02“ Kaišiadorių skyriaus studentams.

Lektorius Vytautas Budvytis, Kaišiadorių muziejaus muziejininkas

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

G. Valkavičienė

Balandžio 30 d.

17 val.

Paskaita  „Turizmo tendencijos Kaišiadoryse ir pasaulyje“ Rumšiškių  skyriaus studentams.

Lektorius Aurelijus Balčiūnas, KTVIC turizmo vadybininkas

Rumšiškių kultūros centras

G. Valkavičienė

 

GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA

 

Balandžio 4 d.

14 val.

Rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. Registracija elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt iki balandžio 4 d.

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

G. Juzukonienė

Balandžio 17 d.

14 val.

Rajono logopedų metodinio būrelio pasitarimas. Registracija elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt iki balandžio 14 d.

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

G. Juzukonienė

Balandžio 23 d.

10 val.

Respublikinė metodinė-praktinė ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo  pedagogų konferencija „Patirtis ir idėjos ugdant vaikų kalbėjimo kompetencijas per įvairias veiklas“. Dalyviams bus išduodamos nemokamos pažymos. Registracija elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt iki balandžio 19 d.

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija

G. Juzukonienė

 

PARODOS

 

Balandžio 1 – 15 d.

Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokinių ir jų mokytojos Andromedos Ostašenkovienės kūrybos paroda

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

M. Bartkutė

Balandžio 16 – 30 d.

Jono Katkevičiaus kūrybos paroda

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

M. Bartkutė

 

OLIMPIADOS IR KONKURSAI

 

Balandžio 5 d.

10 val.

Kaišiadorių rajono ugdymo įstaigų 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto konkursas. Dalyvių registracija iki balandžio 3 d. el.p. adresu skaidrei@gmail.com

Kaišiadorių r. Kruonio gimnazija

S. Kriugždienė

Balandžio 5 d.

11 val.

Kaišiadorių rajono ugdymo įstaigų 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto konkurso darbų vertinimo komisijos posėdis

Kaišiadorių r. Kruonio gimnazija

S. Kriugždienė

Balandžio 5 d.

17.00-23.00 val.

Geografijos naktis „Kramtyk geografiją“, skirta mokytojams ir mokiniams. Dalyvių registracija el. paštu daiva.kruliauskiene@gmail.com iki balandžio 3 d. Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į mokytojas Daivą Kruliauskienę ir Astą Tamulevičienę.

Kaišiadorių r. Kruonio gimnazija

A. Taparauskienė

Iki balandžio 15 d.

Piešinių ir plakatų konkursas „Saugi vaikystė“. Darbus pristatyti metodininkei M. Bartkutei

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

M. Bartkutė

Balandžio 16 d. 14 val.

Piešinių ir plakatų konkurso „Saugi vaikystė“ darbų vertinimo komisijos posėdis

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

M. Bartkutė

Balandžio – gegužės mėn.

Rajono mažųjų matematikų varžytuvių (3 – 4 kl.) organizavimas

Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija

M. Bartkutė

Balandžio 16 d. 15 val.

Kaišiadorių rajono 8 klasės mokinių anglų kalbos olimpiados užduočių rengimo komisijos posėdis

Kaišiadorių ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Balandžio 18 d.

14 val.

Rajono 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiados užduočių rengimo komisijos posėdis

Kaišiadorių ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

S. Kriugždienė

Balandžio 29 d. 9 val.

Kaišiadorių rajono 8 klasės mokinių anglų kalbos olimpiada. Dalyvių registracija el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt iki balandžio

26 d.

Kaišiadorių

V. Giržado progimnazija

A. Taparauskienė

Balandžio 29 d.

11 val.

Kaišiadorių rajono 8 klasės mokinių anglų kalbos olimpiados darbų vertinimo komisijos posėdis

Kaišiadorių

V. Giržado progimnazija

A. Taparauskienė

Iki balandžio 30 d.

Dalyvių registracija į rajono 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiadą. Olimpiada planuojama gegužės 2 d. 9 val.

Kaišiadorių ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Iki balandžio 30 d.

Dalyvių paraiškų pateikimas rajono pradinių klasių mokinių konkursui „Šviesoforas“ el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt

Konkursas planuojamas gegužės 6 d. 12 val.

Kaišiadorių ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė


Atgal