Kviečiame dalyvauti KŠSPC Neformaliojo švietimo skyriaus 2019 m. kovo mėnesio renginiuose

2019.03.12

2019 METŲ KOVO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO SKYRIUS

Kęstučio g. 22, Kaišiadorys

Tel. (8 346) 60922

 

Dėmesio! Naudojame elektroninę registravimosi į renginius sistemą SEMIPLIUS.

Pirmą kartą jungiantis rekomenduojame susipažinti su NAUDOJIMOSI RENGINIŲ REGISTRACIJOS SISTEMOS „SEMIPLIUS“ TAISYKLĖMIS (rasite adresu https://semiplius.lt/Pagalba/taisykles).

Konsultacijos prisijungimo klausimais teikiamos tel. 8 686 29670 ir el. paštu skaidrei@gmail.com

 

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

 

Data

Plano priemonė

Vieta

Atsakingas asmuo

Kovo 4 d.

12 val.

Seminaras pradinio ugdymo mokytojams pagal 6 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą ,,Fonetinė grafika kalbos ugdymo procese“. Lektorė Eglė Šliauterienė. Dalyvių registracija į seminarą elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt iki kovo 2 d.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas

Vilniaus lopšelis-darželis „Pelenė“

S. Kriugždienė

Kovo 7 d.

13 val.

Seminaras mokytojams pagal 6 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Vaiko teisių užtikrinimas ir pagalbos vaikui bei šeimai stiprinimas“. Jungtinė lektorių grupė. Dalyvio mokestis – 2 eurai. Registracija į seminarą elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt iki kovo 6 d.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3.2. Bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Kovo 12 d.

11 val.

Seminaras pagal 24 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą ,,KM5 - mokomės kurdami kartu“ (III dalis). Lektorius Andrius Chomičius, Gerda Surgautaitė. Grupė suformuota.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3.2. Bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos

Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“

G. Juzukonienė

Kovo 25 d.

13 val.

Seminaras pagal 6 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą ,,Efektyvus klasės vadovo vaidmuo“. Lektorė Laura Kavaliauskienė. Grupė suformuota. Organizuojama bendradarbiaujant su MTC.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 2.3. Pedagoginio personalo veiksmingumo didinimo priemonės, 3.2. Bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

G. Juzukonienė

Visą mėnesį. Susitarus individualiai

Konsultavimas dėl registravimosi elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt Kreiptis tel. 8 686 29670 arba el. p. skaidrei@gmail.com

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

S. Kriugždienė

 

NSŠ, PROGRAMA „KAIŠIADORIŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS“

 

Kovo 1 d.

10 val.

Paskaita „Lietuvių literatūros aktualijos“ Kaišiadorių skyriaus studentams.

Lektorė Vaida Venskutonytė, VU literatūros antropologijos magistrantė

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

G. Valkavičienė

Kovo 6 d.

17 val.

Paskaita ir praktiniai mokymai „Intelektinių gebėjimų plėtimas Feuerstein‘o metodu“ Rumšiškių skyriaus studentams.

Lektorė Ramunė Jakštienė, KŠSPC Pedagoginės psichologinės tarnybos vedėja

Rumšiškių kultūros centras

G. Valkavičienė

Kovo 8 d.

10 val.

Paskaita „Nacionalinis saugumas ir krašto gynyba“ Kaišiadorių skyriaus studentams.

Lektorius Vytenis Babeckas, Krašto apsaugos savanorių pajėgų II-osios rinktinės Kaišiadorių savanorių kuopos vadas

Kaišiadorių vyskupijos Sielovados centras

G. Valkavičienė

Kovo 8 d.

11 val.

NACIONALINIS DIKTANTAS. Rekomenduojama registracija adresu svietimocentras@kaisiadorys.lt. Pageidaujantys rašyti KŠSPC NŠ skyriuje kviečiami atvykti 10.45 val. Daugiau informacijos apie diktantą galima rasti adresu www. diktantas.lt

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

M. Bartkutė

Kovo 14 d.

10 val.

Paskaita „Burnos higienos aktualijos“ Žaslių skyriaus studentams.

Lektorė Birutė Cikanavičiūtė, burnos higienistė

Žaslių kultūros centras

G. Valkavičienė

Kovo 15 d.

10 val.

Paskaita „Pasivaikščiojimas po senąjį Kauno universitetą“ Kaišiadorių skyriaus studentams.

Lektorė Irena Leliūgienė, profesorė, Dr.

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

G. Valkavičienė

Kovo 19 d.

17 val.

Paskaita „Santykių vedlys – emocinis intelektas“ Rumšiškių skyriaus studentams.

Lektorė Ona Gylytė, psichologė

Rumšiškių kultūros centras

G. Valkavičienė

Kovo 22 d.

10 val.

Paskaita „Turizmo tendencijos Kaišiadoryse ir pasaulyje“  Kaišiadorių  skyriaus studentams.

Lektorius Aurelijus Balčiūnas, KTVIC turizmo vadybininkas

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

G. Valkavičienė

Kovo 28 d.

10 val.

Paskaita – praktiniai mokymai „Jausmai ir jų valdymas“ Žaslių skyriaus studentams.

Lektorė Neringa Lazauskienė, koučingo specialistė

Žaslių kultūros centras

G. Valkavičienė

Kovo 29 d.

10 val.

Paskaita „Nedelsk saugojant sveikatą“ Kaišiadorių skyriaus studentams.

Lektorė Agnė Zuokienė,  žurnalistė, projekto „Nedelsk“ iniciatorė ir vadovė

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

G. Valkavičienė

Kovo 4, 18 d.

15 val.

Mokymų ciklas „Suaugusiųjų bendrųjų ir pagrindinių kompetencijų mokymų savivaldybėse paslaugos: sveika gyvensena“ Kaišiadorių skyriaus studentams.

Lektoriai VU Santaros klinikų gyd.  reabilitologai  Mindaugas Liškauskas, Linas Zaronskis

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

G. Valkavičienė

Kovo 6, 13, 19, 26 d.

 9 val.

TAU dailės studijos užsiėmimai

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

K. Dzeventlauskienė

Kovas

Formuojama dalyvių grupė į skaitmeninio raštingumo mokymus (20 val. trukmė, 5 užsiėmimai po 4 val.). Kviečiami dalyvauti nepensinio amžiaus Kaišiadorių rajono gyventojai, kuriems jau yra 55 m. Liko 6 vietos. Mokymai nemokami. Yra papildomų sąlygų. Kreiptis į K. Dzeventlauskienę el. p. dzeventlauskienė@gmail.com arba tel. 868794931

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

K. Dzeventlauskienė

Kovas

Formuojama dalyvių grupė į verslumo skatinimo mokymus „Aš tikiu ir galiu“ (16 val. trukmė, 2 usiėmimai po 8 val.). Kviečiami dalyvauti nepensinio amžiaus Kaišiadorių rajono gyventojai, kuriems jau yra 55 m. Liko 2 vietos. Mokymai nemokami. Yra papildomų sąlygų. Kreiptis į K. Dzeventlauskienę el. p. dzeventlauskienė@gmail.com arba tel. 868794931

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

K. Dzeventlauskienė

Kovas

Formuojama dalyvių grupė į mokymus „Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas“ (12 val. trukmė, 2 usiėmimai po 6 val.). Kviečiami dalyvauti nepensinio amžiaus Kaišiadorių rajono gyventojai, kuriems jau yra 55 m. Liko 8 vietos. Mokymai nemokami. Yra papildomų sąlygų. Kreiptis į K. Dzeventlauskienę el. p. dzeventlauskienė@gmail.com arba tel. 868794931

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

K. Dzeventlauskienė

 

GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA

 

Iki kovo 22 d.

Kaišiadorių rajono savivaldybės pedagogų atvirų veiklų/pamokų ciklo „Įsivertinimas, skatinantis vaikų atsakomybę ir savarankiškumą“ rezultatų analizė, apibendrinimas ir sklaida

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

G. Juzukonienė

Kovo 27 d.

14.30 val.

Švietimo pokyčių inicijavimo grupės susirinkimas. Dalyvių registracija el. p. edita.navickiene@kaisiadorys.lt iki kovo 26 d.

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

G. Juzukonienė

 

PARODOS

 

Kovo 1 – 15 d.

Lietuvos mokinių technologijų olimpiados rajoninio etapo dalyvių kūrybos paroda

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

M. Bartkutė

Kovo 1 – 20 d.

Kristinos Tokarevienės kūrybos paroda

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

M. Bartkutė

Kovo 20 – 30 d.

Lietuvos mokinių dailės olimpiados rajoninio etapo dalyvių kūrybos paroda

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

M. Bartkutė

 

OLIMPIADOS IR KONKURSAI

 

Kovo 1 d. – balandžio 25 d.

Piešinių ir plakatų konkursas „Saugi vaikystė“

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

M. Bartkutė

Kovo 5 d.

10-12.30 val.

Lietuvos 9-10 klasių mokinių anglų kalbos konkurso rajoninis etapas.

Dalyvių registracija el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt iki kovo 1 d.

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Kovo 5 d.

11.30 val.

Lietuvos 9-10 klasių mokinių anglų kalbos konkurso rajoninio etapo darbų vertinimo komisijos posėdis

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Kovo 12 d.

9-11.30 val.

Lietuvos 9-12 klasių mokinių geografijos olimpiados rajoninis etapas

Dalyvių registracija el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt iki kovo 8 d.

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Kovo 12 d.

14 val.

Lietuvos 9-12 klasių mokinių geografijos olimpiados rajoninio etapo darbų vertinimo komisijos posėdis

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Kovo 19 d.

13 val.

Lietuvos mokinių dainuojamosios poezijos regioninis etapas

Kaunas

A. Taparauskienė

Kovo 20 d.

15 val.

Tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra 2019“ medžiagos paskirstymo komisijos susirinkimas

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Kovo 21 d.

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2019“. Užduotis galima atsiimti kovo 20 d. nuo 16 iki 17 val. arba konkurso dieną nuo 8 iki 9 val.

Mokyklose

A. Taparauskienė

             

 


Atgal