Kviečiame dalyvauti KŠSPC Neformaliojo švietimo skyriaus 2019 m. sausio mėnesio renginiuose

2019.01.03

KAIŠIADORIŲ ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ CENTRO NEFORMALIOJO ŠVIETIMO SKYRIAUS

2019 METŲ SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

Kęstučio g. 22, Kaišiadorys

Tel. (8 346) 60922

Dėmesio! Pradedame naudoti elektroninę registravimosi į renginius sistemą SEMIPLIUS.

Pirmą kartą jungiantis rekomenduojame susipažinti su NAUDOJIMOSI RENGINIŲ REGISTRACIJOS SISTEMOS „SEMIPLIUS“ TAISYKLĖMIS (rasite adresu https://semiplius.lt/Pagalba/taisykles). Patarimai - adresu http://svietimas.kaisiadorys-sspc.lt/?read=30010

Konsultacijos prisijungimo klausimais teikiamos tel. 8 686 29670 ir el. paštu skaidrei@gmail.com

 

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

 

Data

Plano priemonė

Vieta

Atsakingas asmuo

Sausio 3 d.

13 val.

Seminaras pagal 24 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą ,,KM5 - mokomės kurdami kartu“ (I dalis). Lektorius Andrius Chomičius. Grupė suformuota, dalyvių registracija į seminarą elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt iki sausio 2 d.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3.2. Bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos.

Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“

G. Juzukonienė

Sausio 10 d.

13 val.

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai (baigiamoji sesija). Jungtinė lektorių grupė.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3.3. Dalykinės kompetencijos, susijusios su ugdymo turinio kaita.

Kaišiadorių ŠSPC

Pedagoginė psichologinė tarnyba

S. Kriugždienė

Sausio 15 d.

9-18 val.

Dėmesio! Seminaras „Reali svajonė: pokalbiai apie draugystę ir meilę“ nevyks. Atsiprašome.

Seminaras pagal 12 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Reali svajonė: pokalbiai apie draugystę ir meilę“. Lektorius prof. Gintautas Vaitoška. Dalyvio mokestis – 15 eurų. Registracija į seminarą elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt iki sausio 10 d.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 1.3. Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas

Kaišiadorių vyskupijos katechetikos centras

A. Taparauskienė

Sausio

22, 29 d.

9 val.

Nacionalinio švietimo projekto „Lyderių laikas 3“ neformaliosios studijos. Modulio „Lyderis besimokančioje organizacijoje“ mokymai. Projektą finansuoja LR Švietimo ir mokslo ministerija.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo  prioritetas 2.

Įrodymais grįstas mokymas.

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

K. Dzeventlauskienė

Iki vasario 1d.

Seminaras pagal 6 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Darbas su skirtingo amžiaus vaikų vokaliniais kolektyvais: vokalo formavimo ypatumai, muzikinės interpretacijos ir kūrybiškumo ugdymas“. Lektorė Rasa Kauneckaitė. Formuojama grupė vasario mėnesiui. Kaina priklausys nuo dalyvių skaičiaus.

Pageidaujantys dalyvauti kreipiasi  el. p. skaidrei@gmail.com arba tel. 868629670

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

S. Kriugždienė

Visą mėnesį. Susitarus individualiai

Konsultavimas dėl registravimosi elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt Kreiptis tel. 8 686 29670 arba el. p. skaidrei@gmail.com

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

S. Kriugždienė

 

NSŠ PROGRAMA „KAIŠIADORIŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS“

 

Sausio 3 d.

 

Paskaita „Stasys Šalkauskis. Žmogaus, mokslininko, profesoriaus, universiteto rektoriaus portretas“ Žaslių skyriaus studentams.

Lektorė Irena Leliugienė, profesorė, habil. daktarė

Žaslių kultūros centras

G. Valkavičienė

Sausio 4 d.

16 val.

Naujųjų metų sutikimo šventė Kaišiadorių skyriaus studentams.

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

G. Valkavičienė

Sausio 8 d.

17 val.

Paskaita „Mitybos poveikis sveikatai“ Rumšiškių skyriaus studentams.

Lektorius Mindaugas Dudonis, Visuomenės sveikatos mokslų daktaras, šeimos gydytojas

Rumšiškių kultūros centras

G. Valkavičienė

Sausio 10 d.

15 val.

Edukacinė programa „Meduolių kepimas“ Rumšiškių skyriaus studentams.

Lektorė Rasa Bertašiūtė, kultūros paveldo specialistė

LLBM

G. Valkavičienė

Sausio 11 d.

Paskaita „Kaišiadorių rajono išskirtinumas ir perspektyvos“ Kaišiadorių skyriaus studentams.

Lektorius Vytenis Tomkus, Kaišiadorių rajono savivaldybės meras

Kaišiadorių rajono savivaldybės didžioji posėdžių salė

G. Valkavičienė

Sausio

14, 21, 28 d.

15 val.

Mokymų ciklas „Suaugusiųjų bendrųjų ir pagrindinių kompetencijų mokymų savivaldybėse paslaugos: sveika gyvensena“ Kaišiadorių skyriaus studentams.

Lektoriai VU Santaros klinikų gyd. kardiologė Asta Grigaliūnienė, dainininkas Algis Frankonis. 

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

K. Dzeventlauskienė

G. Valkavičienė

Sausio 17 d.

Paskaita „Kaišiadorių rajono išskirtinumas ir perspektyvos“

Žaslių skyriaus studentams.

Lektorius Vytenis Tomkus, Kaišiadorių rajono savivaldybės meras

Žaslių kultūros centras

G. Valkavičienė

Sausio 18 d.

Paskaita „Šeimos istorijos studija. Kodėl tai svarbu moderniajam pasauliui?“ Kaišiadorių skyriaus studentams.

Lektorė Gita Šapranauskaitė, muziejininkė, VšĮ RMDA direktorė

Kaišiadorių kultūros centras

 

G. Valkavičienė

Sausio 25 d.

Paskaita „Statyba šalyje ir rajone. Butų renovacija“ Kaišiadorių skyriaus studentams.

Lektorė Ingrida Matačiūnienė, atestuota statybos ir projektavimo darbų vadovė, ekspertė

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

G. Valkavičienė

Sausio 31 d.

Paskaita „Intelektinių gebėjimų plėtimas Feuerstein‘o metodu“

Žaslių skyriaus studentams.

Lektorė Ramunė Jakštienė, KŠSPC PPT skyriaus vedėja

Žaslių kultūros centras

G. Valkavičienė

Sausio

9, 23, 30 d.

9 val.

TAU dailės studijos užsiėmimai.

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

K. Dzeventlauskienė

 

GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA

 

Sausio 15 d.

9.30 val.

Projekto „Lyderių laikas 3“ Kaišiadorių kūrybinės komandos ir mokinių atstovų apskritojo stalo diskusija-forumas „Įsivertinimo prasmė, jo svarba asmeninei mokymosi pažangai bei atsakomybės, savarankiškumo ugdymui“. Forumo dalyvių registracija el. p. svietimocentras@kaisiadorys.lt iki sausio 3 d., nurodant  dalyvio vardą, pavardę, klasę, mokyklą.

Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija

K. Dzeventlauskienė

Sausio 15 d.

13 val.

Projekto „Lyderių laikas 3“ renginys ,,Individuali kiekvieno mokinio pažanga. Šiaulių Salduvės progimnazijos patirtis“. Iš kiekvienos švietimo įstaigos renginyje gali dalyvauti ne daugiau kaip 3 mokytojai ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Dalyvių registracija el. p. edita.navickiene@kaisiadorys.lt iki sausio 11 d.

Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija

K. Dzeventlauskienė

Sausio 23 d.

14.30 val.

Švietimo pokyčių inicijavimo grupės susirinkimas. Dalyvių registracija el. p. edita.navickiene@kaisiadorys.lt iki sausio 18 d.

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

G. Juzukonienė

Iki sausio 25 d.

Kaišiadorių rajono savivaldybės pedagogų atvirų veiklų/pamokų ciklas „Įsivertinimas, skatinantis vaikų atsakomybę ir savarankiškumą“. Pageidaujantys stebėti atviras veiklas/pamokas gali registruotis el. p. svietimocentras@kaisiadorys.lt. Atviros pamokos vyks pagal grafiką, kuris skelbiamas tinklalapyje http://www.kaisiadorys-sspc.lt/

Rajono ugdymo įstaigose

 

G. Juzukonienė

 

PARODOS

 

Iki sausio

31 d.

Kaišiadorių trečiojo amžiaus universiteto dailės studijos narių  tapybos darbų paroda

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

K. Dzeventlauskienė

 

OLIMPIADOS IR KONKURSAI

 

Iki sausio 4 d.

17 val.

Darbų pateikimas Tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso rajoniniam etapui

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Sausio 8 d.

10 val.

Lietuvos 11 klasės mokinių anglų kalbos olimpiados rajoninis etapas. Dalyvių registracija el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt. iki sausio 4 d.

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Sausio 8 d.

11.30 val.

Lietuvos 11 klasės mokinių anglų kalbos olimpiados rajoninio etapo darbų vertinimo komisijos posėdis

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Sausio 9 d.

15 val.

Tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso darbų vertinimo komisijos posėdis

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Iki sausio 14 d.

Lietuvos 11 klasės mokinių anglų kalbos olimpiados rajoninio etapo nugalėtojų paraiškos teikimas dalyvauti šalies etape

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Sausio 11 d.

9-13 val.

Lietuvos 9-12 klasių mokinių chemijos olimpiados rajoninis etapas. Dalyvių registracija el. p. skaidrei@gmail.com iki sausio 7 d.

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

S. Kriugždienė

Sausio 11 d.

14 val.

Rajono 9-12 klasių mokinių chemijos olimpiados darbų vertinimo komisijos posėdis

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

S. Kriugždienė

Iki sausio 15 d.

Darbų pateikimas Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso rajoniniam etapui

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Sausio 16 d.

9-13 val.

Lietuvos 9-12 klasių mokinių matematikos olimpiados rajoninis etapas. Dalyvių registracija iki sausio 11 d. el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Sausio 16 d.

14 val.

Rajono 9-12 klasių mokinių matematikos olimpiados darbų vertinimo komisijos posėdis

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Iki sausio 17 d.

Tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso rajoninio etapo nugalėtojų darbų teikimas dalyvauti šalies etape

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Sausio 17 d.

15 val.

Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso rajoninio etapo darbų vertinimo komisijos posėdis

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Sausio 18 d.

9-12 val.

Lietuvos 9-12 klasių mokinių biologijos olimpiados rajoninis etapas. Dalyvių registracija el. p. skaidrei@gmail.com iki sausio

14 d.

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

S. Kriugždienė

Sausio 18 d.

14 val.

Rajono 9-12 klasių mokinių biologijos olimpiados darbų vertinimo komisijos posėdis

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

S. Kriugždienė

Iki sausio 22 d.

Lietuvos 9-12 klasių mokinių matematikos olimpiados rajoninio etapo ataskaita LMNŠC ir nugalėtojų paraiškos teikimas dalyvauti šalies etape

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Sausio 22 d.

10 val.

Lietuvos mokinių dainuojamosios poezijos konkurso rajoninis etapas. Dalyvių registracija el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt iki sausio 17 d.

Kaišiadorių meno mokykla

A. Taparauskienė

Iki sausio 23 d.

Lietuvos 5-12 klasių mokinių meninio skaitymo konkurso rajoninio etapo dalyvių registracija el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Sausio 24 d.

9-13 val.

Lietuvos 9-12 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiados rajoninis etapas. Dalyvių registracija el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt iki sausio 21 d.

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Sausio 24 d.

14 val.

Lietuvos 9-12 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiados rajoninio etapo darbų vertinimo komisijos posėdis

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Iki sausio 28 d.

Lietuvos 9-12 klasių mokinių fizikos olimpiados rajoninio etapo dalyvių registracija el. p. skaidrei@gmail.com

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

S. Kriugždienė

Sausio 29 d.

9.30 val.

Lietuvos 5-12 klasių mokinių meninio skaitymo konkurso rajoninis etapas

Kaišiadorių kultūros centras

A. Taparauskienė

Iki sausio 29 d.

Lietuvos 6-12 klasių mokinių muzikos olimpiados rajoninio etapo dalyvių registracija el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Sausio 31 d.

10-12.45 val.

Lietuvos 11 klasių mokinių vokiečių kalbos olimpiada ir 8 klasių mokinių vokiečių kalbos konkursas. Dalyvių registracija iki sausio

25 d. el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Sausio 31 d.

10 val.

Lietuvos 11 klasių mokinių vokiečių kalbos olimpiados ir 8 klasių mokinių darbų vertinimo komisijos posėdis

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Vasario 1 d.

9-12 val.

Lietuvos 9-12 klasių mokinių fizikos olimpiados rajoninis etapas

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

S. Kriugždienė

Vasario 1 d.

14 val.

Lietuvos 9-12 klasių mokinių fizikos olimpiados rajoninio etapo darbų vertinimo komisijos posėdis

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

S. Kriugždienė

             

 


Atgal