Kviečiame dalyvauti KŠSPC Neformaliojo švietimo skyriaus 2020 m. balandžio mėnesio renginiuose

2020.04.01

 

PATVIRTINTA

Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centro direktoriaus

  2020 m. kovo 31 d. įsakymu

 

 

KAIŠIADORIŲ ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ CENTRO

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO SKYRIAUS

2020 METŲ BALANDŽIO MĖNESIO VEIKLŲ PLANAS

 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO SKYRIUS

Kęstučio g. 22, Kaišiadorys

Tel. 8 609 06 202

 

Dėmesio! Naudojame elektroninę registravimosi į renginius sistemą SEMIPLIUS.

Pirmą kartą jungiantis rekomenduojame susipažinti su NAUDOJIMOSI RENGINIŲ REGISTRACIJOS SISTEMOS „SEMIPLIUS“ TAISYKLĖMIS

(rasite adresu https://semiplius.lt/Pagalba/taisykles).

Konsultacijos prisijungimo klausimais teikiamos tel. 8 609 06 202

  

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

 

Data

Plano priemonė

Vieta

Atsakingas asmuo

Visą mėnesį

Formuojama grupė. Registracija į mokymus pagal 40 val. KTP „Reflektyvaus mokymo(si) principų įgyvendinimas klasėje“ Švietimo pokyčių inicijavimo nariams ir mokyklų deleguotiems pedagogams vykdoma el. paštais: gintare.juzukoniene@gmail.com

arba gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu

G. Juzukonienė

Visą mėnesį

Formuojama grupė. Kursai mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams skaitmeninio raštingumo kompetencijai įgyti (80 val.) Lektorė Ingrida Kupčiūnienė. Kursai mokami. Registracija vyks elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt. Daugiau informacijos el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Visą mėnesį

Formuojama grupė. Lietuvių kalbos kultūros kursai (22 val.) mokytojams, ketinantiems atestuotis pirmą kartą, ir visiems, norintiems tobulinti kalbos kultūros gebėjimus. Kursai mokami. Registracija vyks elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt. Daugiau informacijos el. paštu ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt

Tikslinama

A. Taparauskienė

Visą mėnesį

Formuojama grupė. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai (60 val.) mokytojams, ketinantiems atestuotis. Jungtinė lektorių grupė. Kursai mokami. Registracija vyks elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt. Daugiau informacijos el. paštu ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt

Tikslinama

A. Taparauskienė

Visą mėnesį

Konsultavimas dėl registravimosi elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt Kreiptis tel. 8 609 06 202 arba el. paštu: ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt

Nuotoliniu būdu

G. Genevičienė

A. Taparauskienė

 

NSŠ PROGRAMA „KAIŠIADORIŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS“

 

Visą mėnesį

TAU dailės studijos užsiėmimai. Individualios konsultacijos tel. 8 618 21 456 – vadovas Jonas Katkevičius

Nuotoliniu būdu

R. Saikauskienė

Balandžio mėn. 8, 15, 22, 29 d.d.

 

Sportiniai užsiėmimai. Facebook paskyroje „Kaišiadorių trečiojo amžiaus universitetas“. Kilus klausimams skambinkite tel. 8 681 24 878

Nuotoliniu būdu

R. Saikauskienė

Visą mėnesį

Dekoratyvinės tekstilės užsiėmimai. Individualios konsultacijos tel. 8 698 41 372 – vadovė Tatjana Prakapienė

 

Nuotoliniu būdu

R. Saikauskienė

Visą mėnesį

Kaišiadorių, Rumšiškių, Žaslių TAU studentų konsultavimas dėl el. pašto kūrimo, Facebook paskyros kūrimo. Kreiptis el. paštu: rima.saikauskiene@kaisiadorys-sspc.lt arba tel. 8 681 24 878

Nuotoliniu būdu

R. Saikauskienė

 

GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA

 

Visą mėnesį

Metodinių/mokymo priemonių teikimas Kaišiadorių rajono pedagogų edukacinės patirties bankui įsivertinimo ir nuotolinio mokymosi temomis. Su metodinių/mokymo priemonių aprašu galima susipažinti http://svietimas.kaisiadorys-sspc.lt/43852 /gerosios-patirties-sklaida/edukacines-patirties-bankas.html. Priemones prašome teikti el. paštais: svietimocentras@kaisiadorys.lt

arba  gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu

G. Juzukonienė

Visą mėnesį

Darbo grupės metodinių/mokymo priemonių, pateiktų Kaišiadorių rajono pedagogų edukacinės patirties bankui, atrinkti, darbų vertinimas, rekomendacijų teikimas.

Nuotoliniu būdu

G. Juzukonienė

 

PARODOS

 

Visą mėnesį

TAU dailės studijos, dekoratyvinės tekstilės užsiėmimų studentų darbų paroda Centro paskyros Facebook socialiniame tinkle: „Kaišiadorių ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius“. Darbus siųskite el. paštu: rima.saikauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu

R. Saikauskienė

 

OLIMPIADOS IR KONKURSAI

 

Iki balandžio

2 d.

Registracija į Jaunųjų filologų konkursą per Lietuvos mokinių Neformaliojo švietimo centrą: Konkursai ir varžybos->Konkursai->Jaunųjų filologų

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Balandžio 3 d.

9.00-24.00

Renginys jauniesiems geografams „Geografijos naktis. Kramtyk geografiją“

Nuotoliniu būdu iš Kruonio gimnazijos

A. Taparauskienė

Balandžio 8-9 d.

Rajono mokinių geografijos olimpiada. Dalyvių registracija iki balandžio 2 d. el. paštu: ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

               

 

 

Daugiau informacijos www.kaisiadorys-sspc.lt

Pastaba. Pasiliekame teisę esant reikalui keisti renginio datą, laiką ir vietą

_____________________


Atgal