Kviečiame dalyvauti KŠSPC Neformaliojo švietimo skyriaus 2020 m. sausio mėnesio renginiuose

2020.01.03

 

KAIŠIADORIŲ ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ CENTRO

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO SKYRIAUS

2020 METŲ SAUSIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS

Kęstučio g. 22, Kaišiadorys

Tel. (8 346) 60922

Dėmesio! Naudojame elektroninę registravimosi į renginius sistemą SEMIPLIUS.

Pirmą kartą jungiantis rekomenduojame susipažinti su NAUDOJIMOSI RENGINIŲ REGISTRACIJOS SISTEMOS „SEMIPLIUS“ TAISYKLĖMIS (rasite adresu https://semiplius.lt/Pagalba/taisykles).

Konsultacijos prisijungimo klausimais teikiamos tel. (8 346) 60 922

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

Data

Plano priemonė

Vieta

Atsakingas asmuo

Sausio 9 d.

14 val.

Mokymų pagal 40 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Įsivertinimas, ugdantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą (į(si)vertinimo duomenų analizė ir tikslingas panaudojimas)“ baigiamoji dalis. Grupė suformuota.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas

Kaišiadorių ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

G. Juzukonienė

Sausio 14 d.

10-16 val.

Seminaras pagal 6 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Viešasis kalbėjimas ir efektyvus komunikavimas“. Lektorius Valdemar Chmielevski. Dalyvio mokestis – 7 eurai. Registracija į seminarą elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt iki sausio 13 d.

Kaišiadorių ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Sausio 15 d.

14 val.

Mokymų pagal 40 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Įsivertinimas, ugdantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą (pamokos uždavinys, vertinimo ir įsivertinimo kriterijai)“ V dalis (baigiamoji dalis). Grupė suformuota.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas

Kaišiadorių ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Sausio 23 d.

13 val.

Seminaras pagal 6 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Regio Emilia edukacinė sistema“ (konkreti seminaro tema dar tikslinama). Lektorė Asta Lapėnienė. Seminaras skirtas mokymų „Įsivertinimas, ugdantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą“ (ikimokyklinio amžiaus vaikų pažangos pamatavimas) dalyviams. Grupė suformuota. VI dalis.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas

Kaišiadorių ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

M. Bartkutė

A. Bartkienė

Sausio mėn. (laikas tikslinamas)

Mokymai „Inovatyvus savęs pristatymas“ (8 akad. val.). Lektorė Ingrida Kupčiūnienė. Pažymėjimo kaina 2 Eur.

Kaišiadorių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

G. Genevičienė

Visą mėnesį

Formuojama grupė. Kursai mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams skaitmeninio raštingumo kompetencijai įgyti (80 val.) Lektorė Ingrida Kupčiūnienė. Kursai mokami. Registracija vyks elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt. Daugiau informacijos el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt arba tel.

60 922

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Visą mėnesį

Formuojama grupė. Lietuvių kalbos kultūros kursai (22 val.) mokytojams, ketinantiems atestuotis pirmą kartą, ir visiems, norintiems tobulinti kalbos kultūros gebėjimus. Kursai mokami. Registracija vyks elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt. Daugiau informacijos el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt arba tel. 60 922

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Visą mėnesį

Formuojama grupė. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai (60 val.) mokytojams, ketinantiems atestuotis. Jungtinė lektorių grupė. Kursai mokami. Registracija vyks elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt.

Daugiau informacijos el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt arba tel. 60 922

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Visą mėnesį

Konsultavimas dėl registravimosi elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt Kreiptis tel. 8 346 60 922

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

Metodininkės

NSŠ PROGRAMA „KAIŠIADORIŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS“

Sausio 3 d.

13 val.

Žaslių TAU filialo Naujųjų metų sutikimo šventė

Žaslių kultūros centras

M. Bartkutė

Sausio 7 d., 14 d., 21 d., 28 d.

10 val. – 12 val.

TAU dailės studijos užsiėmimai

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

M. Bartkutė

Sausio 8 d., 15 d., 22 d., 29 d.

10 val.

Sportiniai užsiėmimai

Kaišiadorių ŠSPC Pramankštos salė

A. Pūras

Sausio 9 d., 16 d., 23 d., 30 d.

11 val.

Dekoratyvinės tekstilės užsiėmimai

Kaišiadorių kultūros centras

M. Bartkutė

Sausio 7 d.

17 val.

Informacinė paskaita „Saugus eismas kelyje“ Rumšiškių skyriaus studentams. Paskaitos lektorės Kaišiadorių rajono bendruomenės pareigūnės Irena Budrikienė ir Neringa Perlytė-Alionienė

Rumšiškių kultūros centras

M. Bartkutė

Sausio 10 d.

15 val.

Kaišiadorių TAU Naujųjų metų sutikimo šventė

Pietų centras „Pas Kristiną“

M. Bartkutė

Sausio 17 d.

10 val.

Paskaita Kaišiadorių skyriaus studentams. Tema tikslinama

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

M. Bartkutė

Sausio 17 d.

13 val.

Paskaita „Kaulų, sąnarių, stuburo susirgimai, jų priežastys ir profilaktika“ Žaslių skyriaus studentams. Lektorius Tomas Vilūnas, natūralios medicinos sveikatos centro „Vilcacora“ vadovas, gydytojas nutriciologas, natūropatas, diagnostas

Žaslių kultūros centras

M. Bartkutė

Sausio 20 d.

17 val.

Paskaita „Ką galėtume pasimokyti iš senųjų interjerų? Rumšiškių skyriaus studentams. Lektorius Vingaudas Baltrušaitis, Lietuvos liaudines buities muziejaus Buities, verslų ir amatų skyriaus vyresnysis muziejininkas

LLBM

M. Bartkutė

Sausio 24 d.

10 val.

Paskaita „Kaulų, sąnarių, stuburo susirgimai, jų priežastys ir profilaktika“ Kaišiadorių skyriaus studentams. Lektorius Tomas Vilūnas, natūralios medicinos sveikatos centro „Vilcacora“ vadovas, gydytojas nutriciologas, natūropatas, diagnostas.

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

M. Bartkutė

Sausio 31 d.

10 val.

Paskaita Kaišiadorių skyriaus studentams. Tema tikslinama

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

M. Bartkutė

Sausio 31 d.

13 val.

Paskaita „Sveikos gyvensenos stiprinimas“ Žaslių skyriaus studentams. Lektorė Audronė Petraškienė, Kaišiadorių VSB vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė.

Žaslių kultūros centras

M. Bartkutė

GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA

Sausio 29 d.

9 val.

Švietimo pokyčių inicijavimo grupės susirinkimas. Dalyvių registracija el. p. edita.navickiene@kaisiadorys.lt ir elektroninėje

ir sistemoje http://www.semiplius.lt iki sausio 28 d.

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

G. Juzukonienė

Visą sausio mėnesį

Metodinių/mokymo priemonių teikimas Kaišiadorių rajono pedagogų edukacinės patirties bankui įsivertinimo ir kitomis aktualiomis temomis. Su metodinių/mokymo priemonių aprašu galima susipažinti http://svietimas.kaisiadorys-sspc.lt/43852 /gerosios-patirties-sklaida/ edukacines-patirties-bankas.html. Priemones prašome teikti el. paštu svietimocentras@kaisiadorys.lt

arba gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

G. Juzukonienė

PARODOS

Sausio 2 d. – 31 d.

Kaišiadorių kultūros centro dailės būrelio narių darbų paroda.

Vadovė Rita Galkuvienė

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

M. Bartkutė

OLIMPIADOS IR KONKURSAI

Sausio mėn. – balandžio mėn.

Piešinių ir plakatų konkursas „Saugi vaikystė“.

Informacija teikiama el. p. modesta.bartkute@kaisiadorys-sspc.lt

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

M. Bartkutė

Sausio 8 d.

10 val.

Lietuvos 11 klasės mokinių anglų kalbos olimpiados rajoninis etapas. Dalyvių registracija el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt iki sausio 3 d.

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Sausio 8 d.

11.30 val.

Lietuvos 11 klasės mokinių anglų kalbos olimpiados rajoninio etapo darbų vertinimo komisijos posėdis

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Sausio 10 d.

9-13 val.

Lietuvos 9-12 klasių mokinių chemijos olimpiados rajoninis etapas. Dalyvių registracija el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt iki sausio 6 d.

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Sausio 10 d.

14 val.

Rajono 9-12 klasių mokinių chemijos olimpiados darbų vertinimo komisijos posėdis

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Iki sausio 14 d.

Darbų pateikimas Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso rajoniniam etapui

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Sausio 16 d.

11 val.

Lietuvos vaikų ir moksleivių konkūro „Dainų dainelė“ II etapas

Jonava

R. Saikauskienė

Sausio 16 d.

15 val.

Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso rajoninio etapo darbų vertinimo komisijos posėdis

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Iki sausio 16 d.

17 val.

Darbų pateikimas Tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso rajoniniam etapui

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Sausio 17 d.

9-13 val.

Lietuvos 9-12 klasių mokinių matematikos olimpiados rajoninis etapas. Dalyvių registracija iki sausio 13 d. el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Sausio 17 d.

14 val.

Rajono 9-12 klasių mokinių matematikos olimpiados darbų vertinimo komisijos posėdis

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Sausio 20 d.

10 val.

Lietuvos mokinių dainuojamosios poezijos konkurso rajoninis etapas. Dalyvių registracija el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt iki sausio 16 d.

Kaišiadorių meno mokykla

A. Taparauskienė

Sausio 20 d.

15 val.

Tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso darbų vertinimo komisijos posėdis

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Sausio 21 d.

9-13 val.

Lietuvos 9-12 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiados rajoninis etapas. Dalyvių registracija el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt

iki sausio 16 d.

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Sausio 21 d.

14 val.

Lietuvos 9-12 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiados rajoninio etapo darbų vertinimo komisijos posėdis

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Sausio 23 d.

10 val.

Respublikinio anglų kalbos konkurso rajoninis etapas 9-10 klasės mokiniams

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Sausio 23 d.

11.30 val.

Respublikinio anglų kalbos konkurso rajoninio etapo 9-10 klasės mokinių darbų vertinimo komisijos posėdis

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Sausio 24 d.

9-12 val.

Lietuvos 9-12 klasių mokinių biologijos olimpiados rajoninis etapas. Dalyvių registracija el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt iki sausio 20 d.

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Sausio 24 d.

14 val.

Rajono 9-12 klasių mokinių biologijos olimpiados darbų vertinimo komisijos posėdis

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Iki sausio 24 d.

Lietuvos 5-12 klasių mokinių meninio skaitymo konkurso rajoninio etapo dalyvių registracija el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Sausio 29 d.

9.30 val.

Lietuvos 5-12 klasių mokinių meninio skaitymo konkurso rajoninis etapas

Kaišiadorių kultūros centras

A. Taparauskienė

Sausio 30 d.

10-12.45 val.

Lietuvos 11 klasių mokinių vokiečių kalbos olimpiada ir 8 klasių mokinių vokiečių kalbos konkursas. Dalyvių registracija iki sausio

27 d. el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Sausio 30 d.

10 val.

Lietuvos 11 klasių mokinių vokiečių kalbos olimpiados ir 8 klasių mokinių darbų vertinimo komisijos posėdis

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Sausio 31 d.

9-12 val.

Lietuvos 9-12 klasių mokinių fizikos olimpiados rajoninis etapas. Dalyvių registracija el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt iki sausio 27 d.

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Sausio 31 d.

14 val.

Lietuvos 9-12 klasių mokinių fizikos olimpiados rajoninio etapo darbų vertinimo komisijos posėdis

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Iki sausio 31 d.

Lietuvos 6-12 klasių mokinių muzikos olimpiados rajoninio etapo dalyvių registracija el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Vasario 4 d.

10-15 val.

31-oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiados šalies etapo I dalis

Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija

A. Taparauskienė

Daugiau informacijos www.kaisiadorys-sspc.lt

Pastaba. Pasiliekame teisę esant reikalui keisti renginio datą, laiką ir vietą

_____________________

 


Atgal