Kviečiame dalyvauti KŠSPC Neformaliojo švietimo skyriaus 2019 m. lapkričio mėnesio renginiuose

2019.11.05

KAIŠIADORIŲ ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ CENTRO

2019 METŲ LAPKRIČIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS

 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO SKYRIUS

Kęstučio g. 22, Kaišiadorys

Tel. (8 346) 60922

 

Dėmesio! Naudojame elektroninę registravimosi į renginius sistemą SEMIPLIUS.

Pirmą kartą jungiantis rekomenduojame susipažinti su NAUDOJIMOSI RENGINIŲ REGISTRACIJOS SISTEMOS „SEMIPLIUS“ TAISYKLĖMIS (rasite adresu https://semiplius.lt/Pagalba/taisykles).

Konsultacijos prisijungimo klausimais teikiamos tel. (8 346) 60 922

 

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

 

Data

Plano priemonė

Vieta

Atsakingas asmuo

Lapkričio 4 d., 5 d., 6 d., 7 d.

 13.30 val.

Paskaita ikimokyklinio ugdymo pedagogams ir jų padėjėjoms „Vaiko adaptacijos sunkumai darželyje“. II dalis. Lektorė psichologė Vida Grašiuvienė. Grupės suformuotos.

Kaišiadorių lopšelis-darželis „Spindulys“

A. Taparauskienė

Lapkričio 6 d.

17.30 val.

Seminaras pagal 6 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Pozityvi tėvystė. Kaip padėti vaikui būti efektyviam“. Lektorius Tomas Lagūnavičius. Dalyvio mokestis - 2 Eur. Kaišiadorių r. Palomenės pagrindinės mokyklos pedagogų registracija elektroninėje sistemoje www.semiplius.lt iki lapkričio 4 d.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 1. Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas.

Kaišiadorių r. Palomenės pagrindinė mokykla

G. Juzukonienė

Lapkričio

18- 24 d.

20-OJI SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SAVAITĖ „MOKYMOSI PASAULIS LAUKIA. KELIAUKIM! Informacija apie Kaišiadorių rajono įstaigose planuojamus renginius bus skelbiama KSSPC facebook svetainėje  ir tinklapyje.

Rajono įstaigose

M. Bartkutė

Lapkričio 19 d.

9.30 val.

Mokymų pagal 40 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Įsivertinimas, ugdantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą (į(si)vertinimo duomenų analizė ir tikslingas panaudojimas)“ IV dalis (,,Efektyvus veiklos vertinimo pokalbis“). Grupė suformuota.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas.

Kaišiadorių ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

G. Juzukonienė

Lapkričio 19 d.

14.00  val.

Mokymų pagal 40 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Įsivertinimas, ugdantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą (įsivertinimo metodų įvairovė ir tikslingumas)“ IV dalis. Grupė suformuota.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas.     

Vieta tikslinama

G. Juzukonienė

Lapkričio 20 d.

13 val.

Seminaras pagal 6 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Advento, kalėdinė puošyba gamtinėmis medžiagomis”. Lektorė Jurgita Treinytė. Dalyvio mokestis

2 Eur. Registracija elektroninėje sistemoje www.semiplius.lt iki lapkričio 18 d.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3.2. Bendravimo ir bendradarbiavgimo kompetencijų tobulinimas.

Žiežmarių kultūros centras

A. Taparauskienė

Lapkričio 25 d.

12.00  val.

Seminaras pagal 6 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Fonetinė grafika kalbos ugdymo procese”. Lektorė Eglutė Šliauterienė. Dalyvio mokestis - 2 Eur. Registracija elektroninėje sistemoje www.semiplius.lt iki lapkričio 22 d.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas

Kaišiadorių ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

G. Juzukonienė

Lapkričio 26 d.

14 val.

Mokymų pagal 40 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Įsivertinimas, ugdantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą (pamokos uždavinys, vertinimo ir įsivertinimo kriterijai)“ IV dalis. Grupė suformuota.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas.

Kaišiadorių ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Lapkričio 27 d.

9.30  val.

Mokymų pagal 40 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Įsivertinimas, ugdantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą (į(si)vertinimo duomenų analizė ir tikslingas panaudojimas)“ V dalis bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo grupei (Mokykloje taikomos individualios mokinio pažangos stebėsenos geroji praktika). Grupė suformuota.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas.

Kaišiadorių r. Rumšiškių A.Baranausko gimnazija

G. Juzukonienė

Lapkričio 27 d.

9.30  val.

Mokymų pagal 40 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Įsivertinimas, ugdantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą (į(si)vertinimo duomenų analizė ir tikslingas panaudojimas)“ V dalis ikimokyklinio ugdymo grupei (Vaiko individualios pažangos stebėsenos geroji praktika). Grupė suformuota.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų i r dalykinių kompetencijų tobulinimas.

Kaišiadorių lopšelis-darželis „Spindulys

G. Juzukonienė

Lapkričio 28 d.

13 val.

Mokymų pagal 40 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Įsivertinimas, ugdantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą (ikimokyklinio ugdymo vaikų pažangos pamatavimas)“ IV dalis. Grupė suformuota.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas.

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

M. Bartkutė

Visą mėnesį

Formuojama grupė. Kursai mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams skaitmeninio raštingumo kompetencijai įgyti (80 val.) Lektorė Ingrida Kupčiūnienė. Kursai mokami. Registracija vyks elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt. Daugiau informacijos tel. 60 922 arba el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Visą mėnesį

Formuojama grupė. Lietuvių kalbos kultūros kursai (22 val.) mokytojams, mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui bei skyrių vedėjams, ketinantiems atestuotis pirmą kartą, ir visiems, norintiems tobulinti kalbos kultūros gebėjimus. Kursai mokami. Registracija vyks elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt. Daugiau informacijos tel. 60 922  arba el. paštu ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Visą mėnesį

Formuojama grupė. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai (60 val.), ketinantiems atestuotis. Jungtinė lektorių grupė. Kursai mokami. Registracija vyks elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt. Daugiau informacijos tel. 60 922  arba el. paštu ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Visą mėnesį

Konsultavimas dėl registravimosi elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt tel. 60 922.

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

Metodininkės

 

 

NSŠ, PROGRAMA „KAIŠIADORIŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS“

 

 

Lapkričio 5 d., 12 d., 19 d., 26 d.

10 val. – 12 val.

TAU dailės studijos užsiėmimai

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

M. Bartkutė

Lapkričio 6 d., 13 d., 20 d., 27 d.

10 val.

Sportiniai užsiėmimai

Kaišiadorių ŠSPC Sportinio ugdymo skyrius

 A. Pūras

Lapkričio 7 d., 14 d., 21 d., 28 d.,

9 val. – 12 val.

Dekoratyvinės tekstilės užsiėmimai

Kaišiadorių KC III aukštas

M. Bartkutė

Lapkričio 8 d. 10 val. ir 14:30 val.

Mokymai Kaišiadorių skyriaus studentams „safeTALK“ savižudybių prevencijos tema. Sertifikuoti LivingWorks Education lektoriai.

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

M. Bartkutė

Lapkričio 15 d.

10 val.

Paskaita „Kokia ji, toji Škotija? Ir kokie jie, sijonuoti škotai?“ Kaišiadorių skyriaus studentams. Lektorė Violeta Bakutienė, Kalbos premijos laureatė.

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

M. Bartkutė

Lapkričio 22 d.

10 val.

Žinių mūšis „Būk saugus ir sveikas!“ Kaišiadorių skyriaus studentams. Žinių mūšį organizuoja Irena Budrikienė, Kaišiadorių bendruomenės policininkė ir Audronė Petraškienė,  Kaišiadorių VSB vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė.

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

M. Bartkutė

Lapkričio 29 d.

10 val. ir 13 val.

Praktinė paskaita „Eteriniai aliejai ir aromaterapija“ Kaišiadorių skyriaus studentams.  Lektorė Rita Janušaitytė, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

M. Bartkutė

Lapkričio 7 d.

13 val.

Mokymai Žaslių skyriaus studentams „safeTALK“ savižudybių prevencijos tema. Sertifikuoti LivingWorks Education lektoriai.

Žaslių KC

M. Bartkutė

Lapkričio 15 d.

13 val.

Praktinė paskaita „Eteriniai aliejai ir aromaterapija“ Žaslių skyriaus studentams.  Lektorė Rita Janušaitytė, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

Žaslių KC

M. Bartkutė

Lapkričio 29 d.

13 val.

Paskaita „Kokia ji, toji Škotija? Ir kokie jie, sijonuoti škotai?“ Žaslių skyriaus studentams. Lektorė Violeta Bakutienė, Kalbos premijos laureatė

Žaslių KC

M. Bartkutė

 Lapkričio 5 d.

9 val.

Mokymai Rumšiškių skyriaus studentams „safeTALK“ savižudybių prevencijos tema. Sertifikuoti LivingWorks Education lektoriai.

Rumšiškių KC

M. Bartkutė

Lapkričio 18 d.

17:30 val.

Praktinė paskaita „Eteriniai aliejai ir aromaterapija“ Rumšiškių skyriaus studentams.  Lektorė Rita Janušaitytė, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Rumšiškių KC

M. Bartkutė

 

GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA

 

Lapkričio 11 d.

14  val.

Ugdymo karjerai specialistų metodinis susirinkimas. Registracija elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt iki  2019 11 08.

 

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

G. Juzukonienė

 

Lapkričio 13 d.

12.30 val.

Mokymų pagal 40 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Įsivertinimas, ugdantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą (įsivertinimo metodų įvairovė ir tikslingumas)“ dalyviams atvira mokytojos Linos Čėsnienės pamoka.

Kaišiadorių r. Palomenės pagrindinė mokykla

G. Juzukonienė

 

Lapkričio 15 d.

10.00 val.

Mokymų pagal 40 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Įsivertinimas, ugdantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą (įsivertinimo metodų įvairovė ir tikslingumas)“ dalyviams atvira mokytojos Dalios Krasauskienės pamoka.

Kaišiadorių r. Kruonio gimnazija

G. Juzukonienė

 

Lapkričio 20 d.

11.30 val.

Mokymų pagal 40 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Įsivertinimas, ugdantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą (pamokos uždavinys, vertinimo ir įsivertinimo kriterijai)“ dalyviams atvira integruota pamoka. Veda mokytoja Snieguolė Taparauskienė ir visuomenės sveikatos specialistė Audronė Petraškienė

Kaišiadorių r. Palomenės pagrindinė mokykla

A. Taparauskienė

 

Lapkričio 26 d.

9.50 val.

Mokymų pagal 40 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Įsivertinimas, ugdantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą (įsivertinimo metodų įvairovė ir tikslingumas)“ dalyviams atvira mokytojos Sandros Kavaliauskienės pamoka.

Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija

G. Juzukonienė

Visą lapkričio mėnesį

Metodinių priemonių teikimas Kaišiadorių rajono pedagogų edukacinės patirties bankui įsivertinimo tema, kitomis aktualiomis temomis. Su metodinių priemonių aprašu galima susipažinti http://svietimas.kaisiadorys-sspc.lt/43852/gerosios-patirties-sklaida/ edukacines-patirties-bankas.html.

Metodines priemones prašome teikti el. paštu svietimocentras@kaisiadorys.lt

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

G. Juzukonienė

 

PARODOS

 

Lapkričio 2 d. – 15 d.

Kaišiadorių muziejaus paroda „Kaišiadorių šimtmetis: 1918-2018 m.“

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

M. Bartkutė

Lapkričio 15 d.- 30 d.

Kaišiadorių kultūros centro dailės būrelio narių darbų paroda.

Vadovė Rita Galkuvienė

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

M. Bartkutė

 

OLIMPIADOS IR KONKURSAI

 

Lapkričio 12 d. 10 val.

Teisinių žinių viktorina „Būk saugus“

Kaišiadorių V. Giržado progimnazija

R. Saikauskienė

Lapkričio 19 d. 10 val.

Rajono 1-4 klasių meninio skaitymo konkursas

Kaišiadorių kultūros centras

R. Saikauskienė

 

Lapkričio 19 d.

 

31-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados I etapas (mokyklinis) 8-12 klasių mokiniams

Mokyklose

A. Taparauskienė

 


Atgal