Kviečiame dalyvauti KŠSPC Neformaliojo švietimo skyriaus 2019 m. spalio mėnesio renginiuose

2019.10.08

 

 

KAIŠIADORIŲ ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ CENTRO

2019 METŲ SPALIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS

 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO SKYRIUS

Kęstučio g. 22, Kaišiadorys

Tel. (8 346) 60922

 

Dėmesio! Naudojame elektroninę registravimosi į renginius sistemą SEMIPLIUS.

Pirmą kartą jungiantis rekomenduojame susipažinti su NAUDOJIMOSI RENGINIŲ REGISTRACIJOS SISTEMOS „SEMIPLIUS“ TAISYKLĖMIS (rasite adresu https://semiplius.lt/Pagalba/taisykles).

Konsultacijos prisijungimo klausimais teikiamos tel. (8 346) 60 922

 

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

 

Data

Plano priemonė

Vieta

Atsakingas asmuo

Spalio 2 d.  13.30 val.

Paskaita ikimokyklinio ugdymo pedagogams ir jų padėjėjoms „Vaiko adaptacijos sunkumai darželyje“. Lektorė psichologė Vida Grašiuvienė. Grupė suformuota.

Kaišiadorių lopšelis-darželis „Žvaigždutė“

A. Taparauskienė

Spalio 7, 8, 9, 10 d.

 13.30 val.

Paskaita ikimokyklinio ugdymo pedagogams ir jų padėjėjoms „Vaiko adaptacijos sunkumai darželyje“. II dalis. Lektorė psichologė Vida Grašiuvienė. Grupė suformuota.

Kaišiadorių lopšelis-darželis „Žvaigždutė“

A. Taparauskienė

Spalio 14 d.

13 val.

Seminaras tikybos, etikos mokytojams, psichologams, socialiniams darbuotojams, klasių vadovams  pagal 6 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Seksualinė prievarta prieš vaikus“. Lektorė dr. Neringa Grigutytė. Dalyvio mokestis - 2 Eur. Registracija elektroninėje sistemoje www.semiplius.lt iki spalio 14 d.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo 1-o prioriteto kryptis 1.3.  Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas.

Kaišiadorių vyskupijos katechetikos centras,

Birutės g. 9, Kaišiadorys

A. Taparauskienė

Spalio 15 d.

14 val.

Mokymų pagal 40 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Įsivertinimas, ugdantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą (įsivertinimo metodų įvairovė ir tikslingumas)“ III dalis. Grupė suformuota.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas.

Kaišiadorių ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

G. Juzukonienė

Spalio 21 d.

13 val.

Seminaras pagal 8 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Sveiko balso išsaugojimas ir jo sutrikimų korekcija“. Lektorė Eglutė Šliauterienė. Dalyvio mokestis - 2 Eur. Registracija elektroninėje sistemoje www.semiplius.lt iki spalio 18 d.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 1. Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas.

Vilniaus lopšelis – darželis „Pelenė“, Vilnius, Justiniškių g. 84

G. Juzukonienė

Spalio 22 d.

14 val.

Mokymų pagal 40 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Įsivertinimas, ugdantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą (pamokos uždavinys, vertinimo ir įsivertinimo kriterijai)“ III dalis. Grupė suformuota.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas.

Kaišiadorių ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Spalio 24 d.

9 val.

Kaišiadorių visuomenės sveikatos biuro projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje“. Seminaras  lopšelio-darželio „Spindulys“ pedagogams pagal 8 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Sveikos gyvensenos skatinimas“. Lektoriai Edvardas Kazlauskis  ir Laimontas Rakauskas. Dalyvio mokestis - 2 Eur.  Registracija vyks elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt iki spalio 23 d.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas.

Kaišiadorių lopšelis-darželis

„Spindulys“

A. Taparauskienė

Spalio 24 d.

9 val.

Kaišiadorių visuomenės sveikatos biuro projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje“. Seminaras lopšelio-darželio „Žvaigždutės“ pedagogams pagal 8 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Sveikos gyvensenos skatinimas“. Lektoriai Edvardas Kazlauskis ir Laimontas Rakauskas. Dalyvio mokestis - 2 Eur.  Registracija vyks elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt iki spalio 23 d.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas.

Kaišiadorių lopšelis-darželis

„Žvaigždutė“

A. Taparauskienė

Spalio 28, 29, 30, 31 d. 

13.30  val.

Paskaita ikimokyklinio ugdymo pedagogams ir jų padėjėjoms „Vaiko adaptacijos sunkumai darželyje“. I dalis. Lektorė psichologė Vida Grašiuvienė. Registracija elektroninėje sistemoje www.semiplius.lt iki spalio 28 d.

Kaišiadorių lopšelis-darželis „Spindulys“

A. Taparauskienė

Spalio 28 d.

9 val.

Seminaras ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo lavinimo pedagogams, mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui pagal        8 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Šiuolaikinio mokymo ir mokymosi nuostatos“. Lektorė J. Morkūnaitė. Seminaro kaina – 48 Eur. Registracija elektroninėje sistemoje www.semiplius.lt iki spalio 21 d.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas.

Viešbutis Domus Hotel, Birutės g. 21, Birštonas

M. Bartkutė

Spalio 29 d.

10 val.

Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centro Neformaliojo švietimo skyriaus projektas. Seminaras pagal 18 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Piešinio kalba – vaikų ir paauglių piešinių psichodinaminio interpretavimo gairės. Psichologo praktiko patirtis“      (II dalis) kultūros įstaigų darbuotojams (meno būrelių vadovams), švietimo pagalbos specialistams, pradinių klasių mokytojams, tėvams. Lektorė Rita Nemira Truskauskienė. Grupė suformuota.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas.

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Spalio 30 d. – 31 d. 9 val.

Mokymai ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo lavinimo pedagogams pagal 16 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Olimpinių vertybių ugdymo programos mokymai“. Lektorės Irena Vidžiūnienė ir Laima Telksnienė. Dalyvavimas nemokamas. Registracija elektroninėje sistemoje www.semiplius.lt iki spalio 27 d.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas.

Kaišiadorių A. Brazausko gimnazija

(Gedimino g. 65, Kaišiadorys)

M. Bartkutė

Data ir laikas

 tikslinama

Mokymų pagal 40 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Įsivertinimas, ugdantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą (į(si)vertinimo duomenų analizė ir tikslingas panaudojimas)“ III dalis. Grupė suformuota.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas.

Kaišiadorių ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

G. Juzukonienė

Visą mėnesį

Formuojama grupė. Kursai mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams skaitmeninio raštingumo kompetencijai įgyti (80 val.) Lektorė Ingrida Kupčiūnienė. Kursai mokami. Registracija vyks elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt. Daugiau informacijos tel. 60 922 arba el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Visą mėnesį

Formuojama grupė. Lietuvių kalbos kultūros kursai (22 val.) mokytojams, mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui bei skyrių vedėjams, ketinantiems atestuotis pirmą kartą, ir visiems, norintiems tobulinti kalbos kultūros gebėjimus. Kursai mokami. Registracija vyks elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt. Daugiau informacijos tel. 60 922  arba el. paštu ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Visą mėnesį

Formuojama grupė. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai (60 val.), ketinantiems atestuotis. Jungtinė lektorių grupė. Kursai mokami. Registracija vyks elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt. Daugiau informacijos tel. 60 922  arba el. paštu ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Visą mėnesį

Konsultavimas dėl registravimosi elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt tel. 60 922.

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

Metodininkės

Iki spalio 22 d.

Pasiruošimas 20-ajai Suaugusiųjų švietimo savaitei „Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim!“. Informaciją apie savo įstaigose planuojamus renginius prašome pateikti el. p. adresu ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt

Rajono įstaigose

A. Taparauskienė

 

 

NSŠ, PROGRAMA „KAIŠIADORIŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS“

 

 

Spalio 1, 8, 15, 22, 29 d.

10-12 val.

TAU dailės studijos užsiėmimai

Kaišiadorių ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

M. Bartkutė

Spalio 2, 9, 16, 23, 30 d.

8 –10 val.

Sportiniai užsiėmimai

Kaišiadorių ŠSPC Sportinio ugdymo skyrius

A. Pūras

Spalio 3, 10, 17, 24, 31 d.

9 – 12 val.

Dekoratyvinės tekstilės užsiėmimai

Kaišiadorių KC

III aukštas

M. Bartkutė

Spalio 3 d.

10 val.

Kaišiadorių skyriaus TAU studijų pradžios šventė

Kaišiadorių KC

II aukštas

M. Bartkutė

Spalio 4 d.

11 val.

Rumšiškių skyriaus TAU studijų pradžios šventė

Rumšiškių KC

M. Bartkutė

Spalio mėn.

(diena tikslinama)

Žaslių skyriaus TAU studijų pradžios šventė

Žaslių KC

M. Bartkutė

Spalio 16 d.

TAU studentų išvyka į Dzūkiją

Dzūkijos kraštas

M. Bartkutė

Spalio 18 d.

10 val.

Paskaita „Medus kasdieniniame žmogaus gyvenime – vartojimas ir panaudojimas“ Kaišiadorių skyriaus studentams. Lektorius Žilvinas Šolys, bitininkas.

Kaišiadorių ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

M. Bartkutė

Spalio 25 d.

10 val.

Paskaita „Kaišiadorių rajono švietimo aktualijos“ Kaišiadorių skyriaus studentams. Lektorė Rimutė Arlauskienė, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.

Kaišiadorių ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

M. Bartkutė

 

GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA

 

Spalio 28 d.

930 val.

Kaišiadorių rajono savivaldybės mokytojų metodų mugė „Įsivertinkime ir praaukime vakarykštį save“.  Nuostatai  skelbiami tinklalapiuose: www.v.girzado-progimnazija.lt, www.svietimas.kaisiadorys-sspc.lt.

Individuali dalyvių registracija elektroninėje sistemoje www.semiplius.lt iki spalio 24 d., mokyklų paraiškos teikiamos elektroniniu paštu rita.zukauskaite@v.girzado-progimnazija.lt iki spalio 18 d.

Kaišiadorių

V. Giržado progimnazija

G. Juzukonienė

Spalio 29 d.

10 val.

Metodinė diena menų ir muzikos mokytojams „Ugdymo metodų įvairovė dirbant su Z kartos mokiniais“. Dalyvių registracija elektroninėje sistemoje www.semiplius.lt iki spalio 29 d. Dalyvio mokestis – 2 Eur. Bus išduodami pažymėjimai.

Kaišiadorių meno mokykla

A. Taparauskienė

Visą spalio mėnesį

Metodinių priemonių teikimas Kaišiadorių rajono pedagogų edukacinės patirties bankui įsivertinimo tema, kitomis aktualiomis temomis. Su metodinių priemonių aprašu galima susipažinti http://svietimas.kaisiadorys-sspc.lt/43852/gerosios-patirties-sklaida/ edukacines-patirties-bankas.html.

Metodines priemones prašome teikti el. paštu svietimocentras@kaisiadorys.lt

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

G. Juzukonienė

 

PARODOS

 

Spalio

7 – 20 d.

Kaišiadorių TAU dailės studijos narių kūrybos paroda

Kaišiadorių ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

M. Bartkutė

Spalio

20 – 30 d.

Linos Urbanavičienės kūrybos paroda

Kaišiadorių ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

M. Bartkutė

 

OLIMPIADOS IR KONKURSAI

 

Iki spalio 18 d.

Dalyvių registracija į Etnokultūrinę viktoriną „Bitininkystė “

tel. 60 922 arba el.p. rima.saikauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Kaišiadorių ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

R. Saikauskienė

Spalio 22  d.

12 val.

XXII-oji etnokultūrinė viktorina „Bitininkystė“    

LLBM

R. Saikauskienė

 

 


Atgal