Pakeistas „Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas“

2019.01.28

Primename, kad yra pakeistas „Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas“, kuriame galite rasti ne tik veiklos kokybės visuminio, bet ir teminio bei rzikos vertinimo rodiklius ir pamokos stebėjimo formas.  Dokumentas yra adresu https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2a887310f70611e89fcaa4a4a9822176


Atgal