Naujienos

2018-01-04

Jau galima susipažinti su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. sausio 3 įsakymu Nr. V-9 patvirtintu Švietimo įstaigos veiklos kokybės gerinimo priežiūros tvarkos aprašu. Rasite adresu https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/02b1d7c0f05711e7845fceb29e7ecd13


2018-01-03

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, VšĮ Mokyklų tobulinimo centras, Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija ir Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centras... plačiau»