Naujienos

2018-01-19

 Įteisintas Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) dalykų klasifikatorius (daugiau - adresu http://www.itc.smm.lt/).


2018-01-09

                                                                                                                                 Nuostatai patvirtinti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V1E-6   KAIŠIADORIŲ RAJONO GYVENTOJŲ KŪRYBOS KONKURSO „MANO ŠEIMOS ISTORIJA“, SKIRTO LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO... plačiau»


2018-01-09

Neformaliojo švietimo skyriuje iki vasario 1 d. eksponuojama Vigilijos Janonytės autorinė grafinio dizaino paroda „Pradžia“. Kviečiame aplankyti.


2018-01-04

Jau galima susipažinti su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. sausio 3 įsakymu Nr. V-9 patvirtintu Švietimo įstaigos veiklos kokybės gerinimo priežiūros tvarkos aprašu. Rasite adresu https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/02b1d7c0f05711e7845fceb29e7ecd13


2018-01-03

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, VšĮ Mokyklų tobulinimo centras, Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija ir Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centras... plačiau»