Naujienos

2019-01-28

Primename, kad yra pakeistas „Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas“, kuriame galite rasti ne tik veiklos kokybės visuminio, bet ir teminio... plačiau»


2018-12-18

Kaip ir kasmet, 2019 m. sausio 11 d. inicijuojama pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta prisiminti 1991 metų sausio įvykius bei kartu pasidžiaugti apginta Lietuvos laisve.... plačiau»


2018-12-10

Patvirtinti reikalavimai švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai, jos struktūrai ir turiniui. Rasite adresu https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aad0aff0f89c11e880d0fe0db08fac89


2018-11-02

Gerbiami Kaišiadorių rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjai! Kviečiame Jūsų įstaigą dalyvauti antrojoje Suaugusiųjų mokymosi mugėje. Jos tikslas - rajono bendruomenei pristatyti savo įstaigos siūlomas... plačiau»


2018-10-05

Sveikiname mokytojus su profesine švente!


2018-08-30

Šiemet Mokslo ir žinių diena – rugsėjo 1-oji – bus šeštadienį. Kaip informavo Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM), mokslo metų pradžios šventė nukeliama į artimiausią darbo dieną... plačiau»


2018-08-30

Kadaise vienas pagyvenęs kaišiadorietis, buvęs tremtinys, prisimindamas jo šeimos ištrėmimą į Sibirą, gimtųjų namų ilgesį, nepriteklius,  papasakojo, kas jam buvo skaudu taip, kad neišdyla iš atminties daug... plačiau»